Your address will show here +12 34 56 78

اخبار

فاز اول کمپین هم_سایه_شو که با حمایت برند پریل و بر اساس رسالت مسوولیت اجتماعی این برند در ابتدای ماه رمضان و با هدف حمایت از زنان سرپرست خانوار و توانمند سازی آنان متولد شد، به پا...

سایه‌های ما در کنار یکدیگر و به نفع زنان سرپرست خانواربه گزارش ستاد خبری #هم_سایه_شو کمپین اینستاگرامی هم_سایه_شو تا 20 تیر تمدید شد. پریل در این کمپین به ازای هر پست سایه از مخاطب...

در مسیر آگاه سازی جامعه به امید جلب حمایت بیشتر از زنان سرپرست خانوار با قرار دادن تصویر سایه خود با کمپین هم_سایه_شو در شبکه اجتماعی اینستاگرام همراه شوید.به گزارش ستاد خبری کمپین...

کمپین مسئولیت اجتماعی “هم_سایه_شو” که با هدف آموزش و حمایت از زنان سرپرست خانوار از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز به کار کرد، توانست با اقبال عمومی مواجه شود.بر اساس آمار...

این کمپین مسئولیت اجتماعی با هدف آموزش و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در ماه مبارک رمضان فعالیت خود را آغاز کرده است.به گزارش ستاد خبری «هم_سایه_‌شو»، این کمپین با هدف آموزش مهار...