یادداشت

باید ابتدا به خودباوری رسيد

باید ابتدا به خودباوری رسيد

ضرورتي به نام توانمند سازي زنان سرپرست خانوار

سرور منشی‌زاده|مددکار اجتماعی

امروز زنان سرپرست خانوار پیش از هر چیز باید به مهارت خودباوری برسند و این مهارت را می‌توان از طریق آموزش و مشاوره به آنها بازگرداند. برخی زنان پس از آنکه سرپرستی خانوار را برعهده می‌گیرند به دلیل باور نداشتن توانمندی‌های خود منفعل شده و از حرکت به جلو و تلاش باز می‌مانند. اما زمانیکه خود و توانمندی‌هایشان را باور کنند می‌توان با مهارت آموزی به آنها توانمندی‌هایشان را برمبنای خلاقیت‌شان متبلور ساخت. در این شرایط زنان می‌توانند از آسیب‌هایی که در معرض آن هستند فاصله گرفته و در برابر مسائل و مشکلات پیش رو ایستادگی کنند.

 

برخی از زنانی که عمدتاً از قبل فعالیت مستقلی برای خود نداشتند، پس از جدا شدن از همسر یا فوت و از کارافتادگی او، به یکباره با جهان دیگری روبرو می‌شوند، دنیایی که بسیاری از مختصات آن برایشان ناآشنا است. در این میان مهمترین مسائلی که این زنان با آنها مواجه می‌شوند عمدتاً به دغدغه‌های معیشتی، عاطفی و حاشیه‌های ناخواسته‌ای است که در جامعه با آن روبرو می‌شوند. این مسائل می‌تواند به افت کیفیت زندگی و رضایت از زندگی برای آنها بی‌انجامد و نه تنها آنها که سایر افراد خانواده را نیز در معرض آسیب‌ قرار دهد.

 

تا زمانیکه این زنان نتوانند با خودباوری به کسب آموزش و مهارت برای اداره زندگی خود بپردازند، آسیب‌هایی نظیر بزهکاری، اعتیاد، افسردگی و حتی روسپیگری در اطراف آنها و خانواده‌شان جریان خواهد داشت. این در حالیست که نهادهای اجرایی و مسئول با شناسایی و برنامه‌ریزی می‌توانند فضا را برای قرار نگرفتن زنان سرپرست خانوار در معرض آسیب‌های مختلف اجتماعی فراهم سازند. شناسایی این زنان، ارائه خدمات مشاوره‌ای به آنها و نهایتاً تلاش برای آموزش و کارآفرینی به این زنان می‌تواند یکی از الزامات اجرایی برای این قشر از جامعه باشد.

 

طبیعتاً تا زمانیکه زنان سرپرست خانوار آموزش و مهارت کافی برای خودباوری، خودکفایی و توانمندسازی را دریافت نکنند می‌توانند سلامت خود و خانواده‌شان را تحت‌الشعاع قرار دهند به ویژه زنانی که سرپرستی فرزندانشان را نیز به عهده دارند. این موضوع نهایتا با معیشت آنها گره می‌خورد و می‌تواند آسیب‌های بیشتری را پیش روی خانواده قرار دهد.

 

بنابراین تمام رویکرد توانمندسازی نباید تنها به آموزش شغلی زنان محدود شود و پیش از آن باید مهارت شناخت و باور خود را کسب کنند تا براساس این شناخت بتوان آنها را برای ورود به جامعه با یک مهارت و فعالیت آماده کرد. کمااینکه این زنان می‌توانند به راحتی به جمعیت مولد کشور اضافه شده و در ساختار تولیدی نقش‌آفرین شوند.

به اشتراک بگذارید