Your address will show here +12 34 56 78

بنیاد حضرت علی(ع) در سال ۱۳۶۳ به منظور کمک به خانواده‌های آسیب دیده و رفع نیازهای آنان توسط برخی از نیکوکاران تاسیس شد. در حال حاضر این بنیاد فعالیت‌های خود را در زمینه توانمندسازی زنان سرپرست خانواده و همچنین رشد علمی و فرهنگی فرزندان آنها متمرکز کرده و در پی آن است تا با استفاده از مشارکت‌های مردمی گام‌های موثرتری در جهت کمک به این خانواده‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی بردارد. حمایت از افراد و خانواده‌های نیازمند وآسیب دیده و توانمند ساختن آنها از طریق کارآفرینی و آموزش مهارت‌های زندگی و کسب و کار، پرداخت کمک هزینه تحصیلی برای رشد علمی و آموزشی فرزندان خانواده‌ها و ارائه مشاوره رایگان.بدیهی است تا پیش از توانمند شدن و خودکفایی این خانواده‌ها، ارائه برخی خدمات و کمک‌های اساسی به آنها ضروری خواهد بود که بنیاد با یاری شما بدان همت گماشته است، این خدمات عبارتند از: تحویل ماهانه سبد خواروبار؛ کمک هزینه نقدی؛ کمک هزینه درمانی و معرفی مددجویان به مراکز درمانی مرتبط؛ کمک هزینه آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی؛ تحویل بسته نوشت افزار به دانش آموزان در ابتدای سال تحصیلی؛ ارائه سبد کتاب؛ تأمین پوشاک سال نو؛ برگزاری کلاس‌های مشاوره و آموزش مهارت‌های زندگی توسط مشاوران روانشناس؛ ارائه مشاوره حقوقی به مددجویان توسط وکلای داوطلب همکار با بنیاد.