یادداشت

توانمندسازی زنان را باید با ایجاد خودباوری در آنها آغاز کرد

در تمام سال‌های اخیر تاکید ما بر این بود که باید فضا برای بزرگتر شدن بخش‌خصوصی فراهم شود چرا که با بزرگتر شدن حوزه اختیارات بخش‌خصوصی، بخشی از مسئولیت از گردن دولت برداشته می‌شود. مسئولیت نظارت بر اجرای قوانین باید برعهده بخش دولتی باشد اما حوزه اجرایی باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. بهترین حالت برای توانمند کردن زنان سرپرست خانوار این است که این مسئولیت به عهده سازمان های مردم نهاد سپرده شود. این سازمان‌ها با تمرکز و پیگیری بیشتری از دولت مشکلات این قشر را پیگیری خواهند کرد که این امر در دراز مدت نتیجه مثبتی خواهد داشت.

امروز در جامعه ای زیست می‌کنیم که 50 درصد آن را زنان تشکیل داده‌اند، براین اساس باید برنامه‌ریزی دقیقی برای استفاده از این نیرو داشته باشد، در غیر این صورت ما همواره 50 درصد نیروی کاملا منفعل در جامعه خواهیم داشت. اگر عملکرد زنان به حوزه‌هایی غیر از تولید محدود شود و از طرفی تولید در انحصار مردان قرار گیرد نه تنها رشد اقتصادی میسر نمی‌شود بلکه آمار مصرف کنندگان در کشور هم افزایش پیدا می‌کند. رشد اقتصادی در هر کشوری نیازمند استفاده از بالاترین ظرفیت نیروی انسانی است. نباید به هیچ دلیلی بخشی از جامعه را از چرخه تولید و اقتصاد خارج کرد. این طرد شدن علاوه بر تبعات اقتصادی قطعا تبعات اجتماعی و فرهنگی زیادی به همراه خواهد داشت. فقر خود به تنهایی عامل به وجود آمدن بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است. اقداماتی که به ریشه کن کردن فقر از جامعه منجر می‌شود قطعا می‌تواند ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی بعدی را هم درجامعه بخشکاند.

بدون شک امروز افزایش سازمان‌های مردم نهاد باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد. درکشورهایی که رشد اقتصادی روند کندی دارند این سازمان‌های مردم نهاد هستند که می‌توانند به کمک دولتها بیایند. در کشور ما طی سال‌های اخیر تاکید زیادی بر شکل‌گیری وتوانمند شدن سازمان های مردم نهاد شده است. گرچه گاهی خود این نهادها از فرصت‌های به وجود آمده استفاده نکرده‌اند و گاهی دولت شرایط لازم را برای رشد ان جی اوها فراهم نکرده است. اما به نظر می‌رسد در حال حاضر این نهادهای مدنی و اجتماعی هستند که باید برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار وارد میدان شوند. باید توجه داشت که توانمندسازی تنها آموزش و قرار دادن ابزار تولید در اختیار این افراد نیست، در واقع این بخشی از روند توانمندسازی است اما فاکتورهای دیگری هم وجود دارد که چه از سوی دولت وچه در عملکرد ان جی اوها مغفول مانده است. توانمندسازی ابتدا باید از مرحله آموزش اعتماد به نفس و خود باوری در این زنان شروع شود و در پایان به تولید و مشارکت اقتصادی بیانجامد.


فاطمه مقیمی

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران

به اشتراک بگذارید