گفت‌وگو

اشتغال با صنایع دستی زنان روستایی رشد خواهد كرد

آموزش خودباوری و اعتماد به نفس برای زنان، تولیدات صنایع دستی آنها را به محصولاتی قابل عرضه در بازار تبدیل می‌سازد.
افسانه احسانی، رئیس هیات مدیره انجمن موسسه آوای طبیعت پایدار با اشاره به اقدامات این گروه در جهت توان‌افزایی جوامع روستایی و عشایری عنوان کرد: ما با هدف تولید صنایع‌دستی و هنرهای بومی مناطق مختلف کشور اقدام به ایجاد اشتغالزایی برای جوامع محلی با محوریت زنان می‌کنیم که این اشتغالزایی و آموزش با نگاه به منابع طبیعی و زیست‌محیطی جوامع صورت می‌گیرد.
او با اذعان به اینکه در اغلب روستاهای کشور استعدادهای غنی در حوزه صنایع‌دستی وجود دارد، گفت: مهمترین کاری که ما در این مناطق نسبت برای زنان که شامل زنان سرپرست خانوار هم می‌شود انجام می‌دهیم، تلاش برای ایجاد اعتماد به‌نفس، خودباوری و آموزش تولید برای بازار هدف است.
وي ادامه داد:در واقع این زنان سال‌هاست که صنایع دستی مناطق بومی خود را دارند و در تولید آنها توانمند هستند، ما به آنها کمک می‌کنیم که از طریق تولید این صنایع دستی به درآمدزایی برای خود برسند.
احسانی در این خصوص اضافه کرد: یکی از تلاش‌هایی که در این زمینه صورت می‌گیرد، تلاش برای ذائقه‌سازی است. معتقدیم که باید اهمیت هنری یکسری از صنایع دستی و تولیدات فرهنگی را به مخاطب معرفی کنیم نه اینکه صرفا به دنبال آن باشیم که باتوجه به ذائقه بازار تولیداتی صورت گیرد. به عبارتی اقتصاد را در خدمت فرهنگ قرار می‌دهیم نه فرهنگ را در خدمت اقتصاد.
او می‌افزاید: در حال حاضر در مناطق مختلف روستایی و عشایری زنان تولیداتی دارند که شاید کمتر برای مخاطب و بازار معرفی شده باشد که ما تلاش می‌کنیم با معرفی این محصولات و ایجاد خودباوری برای افزایش تولید آن توسط زنان، به آنها کمک کنیم که از این طریق برای خود درآمدزایی کنند که خوشبختانه این کار در حال انجام است و زنان بسیاری با این اقدامات توانستند خود به درآمدزایی برسند.
این فعال حوزه گردشگری توضیح می‌دهد: تاکنون فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغالزایی با محوریت زنان در 12 روستای کشور به اجرا درآمده که به واسطه آن بیش از 150 نفر با این آموزش‌ها دارای شغل پایدار شده‌اند.
او معتقد است؛ توانمندی‌ها و استعدادهای گسترده و غنی‌ای در حوزه صنایع دستی و در روستاهای مختلف کشور وجود دارد که با پرورش این استعدادها و آموزش می‌توان آنها را به منابع درآمدی برای ساکنان این مناطق و زنان توانمند روستایی و عشایری، تبدیل کرد.

به اشتراک بگذارید