گفت‌وگو

دولت اشتغال زنان سرپرست خانوار را ساماندهی کند

در گفت و گو با محمود جام ساز به بهانه کمپین هم سایه شو مطرح شد

 دولت اشتغال زنان سرپرست خانوار را ساماندهی کند

 

مهارت آموزی به زنان سرپرست خانوار باید باتوجه به نیازهای بازار کار صورت گیرد چرا که در غیر اینصورت آنها با وجود مهارت آموزی بار دگر به حال خود رها شده و امکان اشتغال و کسب درآمد را نخواهند داشت.

محمود جام‌ساز، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی ابعاد مختلف اشتغال و کارآفرینی زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و در این خصوص توضیح داد: بیکاری همواره به عنوان یک بیماری اقتصادی و اجتماعی در معرض جامعه قرار دارد. براساس تحقیقات صورت گرفته، اشتغال اثرات مثبت روحی و رفتاری برای افراد به همراه دارد به ویژه برای زنانی که به دلایل مختلف سرپرست خانوار شده و از همین جهت نیز به لحاظ روحی دچار آسیب شده‌اند.  

او تامین نیازهای اقتصادی و معیشتی را مهمترین اولویت زنان سرپرست خانوار دانست و گفت: یکی از مهمترین نیازهای این گروه از زنان داشتن مسکن و شغل برای گذران معیشت است، براین اساس زنانی‌که فاقد شغل، مهارت و توانمندی برای کسب درآمد باشند به سرعت در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند چرا که ناگزیر به گذران زندگی خود و خانواده‌شان هستند.

جام‌ساز در این خصوص اضافه کرد: باید توجه داشت که درگیری زنان سرپرست خانوار با فقر تنها یک وجه ماجرا است، چرا که باید توجه داشت فقر می‌تواند از طریق سرپرست به سایر اعضای خانواده از جمله فرزندان تحت پوشش منتقل شود و این سرآغاز یک جریان است که می‌توان با آموزش و توانمندسازی زنان خودسرپرست، از انتقال این پدیده به خانواده‌ آنها جلوگیری کرد.

به گفته‌ی او؛ باید توجه داشت که مهارت آموزی صرفا به معنای ایجاد اشتغال نیست، به عبارتی نباید آموزش و توانمندسازی زنان را مترادف با ورود آنها به جمعیت شاغلان کشور دانست و در واقع با آموزش تنها گام اولیه برای آماده‌سازی افراد برای ورود به بازار کار برداشته می‌شود که البته گامی مهم و موثر است.

این کارشناس اقتصادی در این خصوص توضیح داد: بهترین راهکار در روند توانمندسازی زنان، آموزش آنها با توجه به نیازهای شغلی بازار است. در غیر این صورت برخی از همین زنان با وجود آموزش و کسب مهارت به حال خود رها می‌شوند و مجددا از ورود به بازار کار و کسب درآمد باز ‌می‌مانند که این به معنای تداوم فقر برای آنهاست.

جام‌ساز در این زمینه به نقش دولت اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: دولت با ایجاد فضای مناسب و تخصیص منابع، می‌تواند اشتغال زنان سرپرست خانواری که تحت آموزش قرار گرفته و توانایی ورود به بازار کار را دارند را سامان دهی کند. به عبارتی با تخصیص منابع، زمینه کارآفرینی و ایجاد شغل برای آنها را در فضای جامعه ایجاد کند.

به اشتراک بگذارید