گفت‌وگو

راهكارهاي بهبود معاش خانوارهاي با سرپرست زن برررسي شد

کارگاه های کاری کوچک، فضایی برای اشتغال زنان خودسرپرست

 

تعاونی‌ها یکی از بخش‌های اقتصادی کشور به شمار می‌روند که به رقم سهم حداقلی خود، در برخی مناطق و استان‌ها توانستند تا حدودی به موفقیت‌هایی دست پیدا کنند. تشکیل دهندگان تعاونی‌ها اصولا افرادی هستند که امکان فعالیت فردی نداشته و در قالب یک گروه چند نفره می‌توانند به طور مشخص به فعالیت اقتصادی مشغول شوند.

 

تعاونی‌ها می‌توانند فضای مناسبی برای فعالیت و اشتغال زنان سرپرست خانوار به شمار آیند، حوزه‌ای که با منابع مالی اندک و حمایت‌های بخش تعاون، می‌تواند به فعالیت‌های تولیدی و خدماتی برای این گروه از زنان اختصاص پیدا کند.

 

مشاغل زنان در تعاوني ها

بنا به گفته وحیده نگین، مشاور وزیر تعاون در امور زنان و خانواده، در حال حاضر حدود 11 میلیون نفر از زنان عضو تعاونی‌های سراسر کشور هستند که نقش به سزایی در تولید و اشتغالزایی داشته‌اند.

 آن طور که نگین عنوان کرده؛« بیشترین گرایش تعاونی‌های زنان جهت انجام فعالیت اقتصادی را نساجی، چرم و پوشاک، زراعت، عمران و فرش دستباف، صنایع دستی، خدمات آموزشی، غذایی، دارویی و بهداشتی، خدمات رایانه‌ای است.»

زمينه مشاركتي زنان در اقتصاد

تعاونی‌های زنان بستر مناسبی برای انجام فعالیت در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به شمار می‌روند که به دور از هرگونه تبعیض با رعایت برابری اعضاء و در قالب فرهنگ مشارکت عمومی برای اشتغال زنان تشکیل شده‌ و زمینه حضور آنها در اقتصاد را فراهم می‌کنند.

 

باتوجه به اینکه بخش عمده فعالیت‌های تعاونی زنان به حوزه‌هایی با تخصص‌های بومی و منطقه‌ای شامل فعالیت‌های کشاورزی، صنایع دستی و پوشاک اختصاص دارد، می‌توان از تعاونی‌ها به عنوان فرصتی مناسب برای اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار یادکرد که با حمایت‌های مالی کوچک می‌تواند به درآمدزایی برای این گروه منجر شود.

 

امكاني كمتر ديده شده!

در سایر بخش‌ها نیز می‌توان با آموزش و ایجاد مهارت برای زنان خودسرپرست، آنها را به تشکیل تعاونی‌های کوچک برای ورود خود به اقتصاد و جامعه تشویق کرد. چرا که مهارت یک سوی ماجرا و بخش مهمتر آن فضاسازی برای بهره‌گیری و استفاده از این مهارت‌ها و آموزش‌ها است که بدون شک تعاونی‌ها می‌توانند یکی از امکان‌های قابل دسترس برای به عمل درآوردن آموخته‌ها باشند.

 

طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر استان تهران دارای بیشترین تعاونی زنان در کشور است، براین اساس بیش از 12 هزار و 770 تعاونی زنان در استان تهران مشغول به فعالیت هستند.

به اشتراک بگذارید