گفت‌وگو

روزنامه جهان صنعت: آموزش زنان سرپرست خانوار براساس نیازسنجی بازار صورت گیرد

به نقل از روزنامه جهان صنعت در گفتگو با مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم اهتمام دولت به توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، معتقد است در زمینه آموزش و مهارت‌آموزی این زنان نباید به صورت سنتی عمل کرد و باید با توجه به نیازسنجی بازار به آموزش آنها پرداخت.

مهدی تقوی، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی با تاکید براینکه زنان سرپرست خانوار اصولا از انگیزه بالایی برای ورود به چرخه تولید و کار برخوردارند، گفت: توانمندسازی و آموزش به زنان سرپرست خانوار و همزمان تلاش برای به کارگیری توانمندی آنها در حوزه تولید، می‌تواند گروهی را که تا پیش از آن صرفاً مصرف‌کننده بودند را به نیروی مولد تبدیل کند که این می‌تواند اثرات مثبتی در گردش اقتصادی جامعه به همراه داشته باشد.

او در خصوص آموزش مهارت شغلی به این گروه از زنان توضیح می‌دهد: نکته‌ای که در این خصوص حائز اهمیت است آنکه نباید به مقوله آموزش زنان سرپرست خانوار به صورت سنتی عمل کرد. یعنی مهارت آموزی صرفا به حوزه‌هایی نظیر قالیبافی، خیاطی و مواردی از این دست محدود نشود و می‌توان توانمندسازی را برمبنای نیازهای روز بازار برنامه‌ریزی کرد. به عنوان نمونه آموزش تعمیرات اولیه گوشی تلفن همراه یا مواردی از این دست می‌تواند نمونه‌های مناسبی در جهت آموزش به این گروه از زنان باشد.

تقوی معتقد است؛ دولت مهمترین نهادی است که باید وظیفه توانمندسازی و آموزش زنان سرپرست خانوار را برعهده بگیرد و جامعه هدف را برمبنای نیازسنجی تحت آموزش قرار دهد. البته در کنار دولت سایر نهادهای اجتماعی و حتی بخش خصوصی نیز می‌توانند به این حوزه ورود کرده و سهمی در این حوزه داشته باشند.

این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: بدون شک با افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در کشور فضا برای فعالیت زنان سرپرست خانوار هم به مراتب بیش از قبل فراهم می‌شود و آنها همچون سایر اقشار از این روند بهره‌مند خواهند شد. افزایش سرمایه‌گذاری یعنی جذب نیروی کار بیشتر به فعالیتهای تولیدی که براین اساس اگر زنان سرپرست خانوار تحت آموزش قرار بگیرند، با روند رو به رشد سرمایه‌گذاری در کشور می‌توان بخشی از آنها را نیز به عنوان نیروی کار جذب کرد.

او علاوه بر نتایج اقتصادی و درآمدی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار برای آنها، به ابعاد اجتماعی این موضوع نیز اشاره کرده و در این خصوص عنوان می‌کند: توانمندسازی زنانیکه از مهارت کافی برای کسب درآمد بی‌بهره هستند بدون شک بر کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری این زنان اثرگذار است. برخی به دلیل فقدان مهارت برای ورود به بازار کار و کسب درآمد ناگزیر به بزهکاری‌های مختلف می‌شوند که این مسئله نه تنها برای خود آنها که بر جامعه نیز اثرگذار است.

تقوی خاطرنشان می‌کند: بیکاری خود یک آسیب اجتماعی و اقتصادی است و رها کردن زنان سرپرست خانوار به حال خود آسیبی را از طریق این زنان به خانواده‌هایشان منتقل می‌کند. برهمین اساس آموزش این زنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که نباید از آن غافل شد.

وی در خصوص نقش کمپین‌های اجتماعی مانند کمپین مسئولیت اجتماعی «هم_سایه_شو» که اخیرا در خصوص حمایت از زنان سرپرست خانوار آغاز به کار کرده، اظهار کرد: در دنیای کنونی، کمپین‌های اجتماعی نقشی تعیین کننده در اقتصاد دارند و با هدفی که دنبال می کنند، میزان استقبال مردم نسبت به مصرف و یا حمایت از برندها را تغییر می دهند. این کمپین هم با هدفی که دارد می تواند جامعه را نسبت به زنان سرپرست خانوار و اهمیت آن در جامعه حساس کنند و به طور حتم، می توان به موفقیت کمپین های اجتماعی که با هدف مسئولیت اجتماعی بنا شده اند امید داشت.

به اشتراک بگذارید