یادداشت

زنان خودسرپرست بيشتر چه شغلي دارند؟

آمارها و حوزه فعاليت زنان سرپرست بررسي شد

زنان خودسرپرست بيشتر چه شغلي دارند؟

سیما جلالی/ جامعه شناس حوزه زنان

یافته‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که اجرای برنامه‌های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار نه تنها به اشتغال، افزایش سطح درآمد و ارتقای آنها به سطوح بالاتر اجتماعی و اقتصادی جامعه منجر می‌شود، بلکه به کمک آموزش شغلی می‌توان از وابستگی این افراد به سازمان‌های حمایتی کاسته می‌شود.

در واقع توانمندسازی این زنان به لحاظ روانی نگاه آنها به خود را تغییر داده و پس از آن خود را فردی کارآمد و با عزت نفس بیابند. به عبارتی، اجراي برنامه توانمندسازي نه تنها به اشتغال، افزايش سطح درآمد و كاهش وابستگي زنان سرپرست خانوار منتهي مي‌شود بلكه توانايي آنها در حوزه‌هاي روان شناختي را نيز به دنبال دارد.

آخرین برآوردهای رسمی صورت گرفته نشان می‌دهد که بیش از نیمی از زنان خودسرپرست غیرفعال هستند. اما در بین زنان شاغل سرپرست خانوار، بیشترین سهم مربوط به اشتغال در حوزه فعالیتهای کشاورزی و ماهیگیری است که حدود 38.5 درصد کل زنان خودسرپرست شاغل را شامل می‌شود.

بالا بودن اشتغال این گروه از زنان در بخش کشاورزی از سویی به دلیل تنوع این نوع مشاغل و از سوی دیگر به دلیل نزدیکی این حوزه فعالیت با مسئولیت زنان در خانه است. عمده زنانی که در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند از استان‌های مازندران، گیلان و خراسان رضوی هستند.

براین اساس حدود 14 درصد از این زنان در حوزه آموزش و تولید مشغول به کار هستند. در عین حال استان مازندارن با 9.8 درصد بیشترین و استان قم با 0.4 درصد کمترین سهم از زنان خودسرپرست شاغل را به خود اختصاص داده‌اند.

طبق برآوردهای صورت گرفته اغلب زنان خودسرپرست شاغل در گروه سنی 40 ساله و بیشتر، به مشاغل سنتی یا در فعالیت‌هایی که کمتر به تخصص علمی و حرفه‌ای دارند مشغول هستند.

برهمین اساس بیشترین زنان خودسرپرست شاغل، در گروه سنی بین 25 تا 34 سال در حوزه فعالیت‌های تولیدی_صنعتی مشغول به کار هستند.

زنان خودسرپرست شاغل گروه سنی 35 تا 39 سال هم عمدتا در فعالیت‌های مرتبط با حوزه اطلاعات و ارتباطات مانند تولید و توزیع محصولات فرهنگی، فعالیت‌های فناوری اطلاعات و مخابرات مشغول به کار هستند.

آمارهای رسمی حاکی از آن است که بالغ بر 20 هزار زن سرپرست خانوار متخصص در کشور وجود دارد که در حوزه‌های مختلف مشغول به کار هستند. در عین حال نزدیک به 9 هزار نفر از زنان خودسرپرست شاغل در بخشهای مختلف به عنوان کارگر ساده کار می‌کنند.

مجموعا طبق آخرین برآوردها 82.7 درصد از زنان خودسرپرست شاغل در بخش‌خصوصی و 15.2 درصد آنها در بخش عمومی مشغول به فعالیت هستند.

توجه به وضعیت اشتغال زنان خودسرپرست، در راستای برنامه‌ریزی برای توانمندسازی و آموزش آنها امری حائز اهمیت است. در واقع باتوجه به وضعیت فعلی اشتغال این گروه از زنان، می‌توان به برنامه‌ریزی برای آموزش به زنان خودسرپرست فاقد شغل پرداخت.

به اشتراک بگذارید