خبر

سایه هایتان مستدام

سایه‌های ما در کنار یکدیگر و به نفع زنان سرپرست خانوار

به گزارش ستاد خبری #هم_سایه_شو کمپین اینستاگرامی هم_سایه_شو تا 20 تیر تمدید شد. پریل در این کمپین به ازای هر پست سایه از مخاطبان ایستاگرامی با هشتگ #هم_سایه_شو مبلغ 7000 تومان برای آموزش و توانمند سازی زنان سرپرست خانوار کمک خواهد کرد این کمپین که قرار بود تا پایان ماه رمضان ادامه داشته باشد با توجه به استقبال چشمگیر کاربران اینستاگرام تا 20 تیر تمدید شد.

برای آگاهی از اخبار این کمپین اجتماعی، می توانید به سایت این کمپین به نشانی   www.ham-sayeh-sho.com مراجعه فرمایید.

به اشتراک بگذارید