یادداشت

سواد، عاملی تعیین کننده در جریان آموزش به زنان خودسرپرست

حمید طهماسب پور/ روزنامه نگار

چالش بهبود معيشت زنان بررسي شد

سواد، عاملی تعیین کننده در جریان آموزش به زنان خودسرپرست

 

زنان به عنوان نیمی از جامعه ایرانی، عامل موثری در پیشبرد اهداف توسعه کشور هستند با این حال براساس مطالعات صورت گرفته، همواره زنان بیش از مردان در معرض تبعیض جنسیتی قرار دارند. این تبعیض در بسیاری از موارد زنان را بیش از پیش در معرض آسیب قرار می‌دهد. یکی از این موارد تبعیض در سوادآموزی و دسترسی زنان به مراحل تحصیلی است. این موضوع به طور مستقیم بر کیفیت زندگی این گروه تاثیرمی‌گذارد به ویژه در زمانیکه این زنان به هر دلیل روزی تبدیل به زنان سرپرست خانوار شوند. در آنجا همین تبعیض که موجب دور نگه داشتن آنها از سواد و تحصیل شده، زندگی آنها را بیش از پیش آسیب‌پذیر می‌سازد.

بدون شک در فرآیند آموزش و مهارت آموزی به زنان سرپرست خانوار، میزان سواد آنها اثرگذار است. براساس آخرین برآورد صورت گرفته در این خصوص؛ در کشور ما نسبت زنان سرپرست خانوار به مراتب بیش از زنان سرپرست با سواد است. به‌طوریکه طبق این برآوردهای رسمی از مجموع بیش از یک میلیون و 38 هزار نفر زن سرپرست خانوار در ایران؛ 65.7 درصد آنها بی‌سواد و تنها 33.4 درصد آنها باسواد هستند. این موضوع می‌تواند اهمیت به سزایی در تعیین روند زندگی این افراد پس از خودسرپرستی به همراه داشته باشد.

اما پراکندگی زنان باسواد و بی‌سواد سرپرست خانوار در سطح کشور متفاوت است. طبق آمارهای موجود بیشترین تعداد زنان خودسرپرست باسواد در استان‌های تهران، البرز و فارس ساکن هستند؛ یعنی استان‌هایی نسبتا توسعه‌ یافته‌تر که میانگین سواد در آنها به نسبت بالا است. کمااینکه لازم به ذکر است که سهم زنان خودسرپرست باسواد در این سه استان از کل سهم زنان خودسرپرست باسواد کشور بالاتر است. تاجایی که به عنوان نمونه استان البرز با اینکه 2.6 درصد از جمعیت زنان سرپرست خانوار را به خود اختصاص داده اما سهم جمعیت باسواد زن خودسرپرست در این استان از سهم کل کشور بالاتر است.

اما اغلب زنان سرپرست خانوار که بی‌سواد هستند در استان‌های تقریبا محروم‌تری همچون چهارمحال‌وبختیاری، کردستان و ایلام ساکن هستند. در این میان استان هرمزگان با اختصاص 1.9 درصد از زنان خودسرپرست کل کشور به خود و قرار داشتن در زمره استان‌هایی که تقریبا کمترین جمعیت مورد نظر را به خود اختصاص داده‌اند، با این حال دومین استانی است که بیشترین جمعیت زنان سرپرست خانوار بی‌سواد را در کل کشور داشته است.

زنان سرپرست خانوار برحسب سواد خود می‌توانند در گروه‌های شغلی ماهر و غیرماهر قرار بگیرند. در عین حال باتوجه به میزان سواد زنان خودسرپرست، می‌توان آنها را تحت آموزش‌های تخصصی قرار داد. این مسئله بدون شک در فرآیند مهارت‌آموزی آنها رکنی اثرگذار و تعیین کننده است که این مهم باید در جریان آموزش و توانمندسازی این گروه از زنان مورد توجه و اهتمام قرار گیرد

به اشتراک بگذارید