گفت‌وگو

ارتقای دانش و کارآفریني در مناطق محروم بررسي شد توانمندسازی زنان در مناطق‌ حاشیه‌نشین شهری

 

سال 1382 سندی تحت عنوان سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی در کشور به تصویب رسید که رویکرد اصلی این سند ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین و بافت‌های فرسوده کشور بود.

اما در راستای اجرای اهداف این سند، طی سال‌های اخیر وزارت راه‌وشهرسازی به عنوان متولی دولتی اجرای این سند، در کنار بهسازی مناطق شناسایی شده حاشیه‌ای در کشور، اقداماتی در راستای توانمندسازی ساکنان این مناطق انجام داده است.

براساس گزارش شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران تاکنون مطالعاتی بر روی حدود 440 محله حاشیه‌نشین در سراسر کشور صورت گرفته و در این میان 55 منطقه در استان‌هایی همچون سیستان‌وبلوچستان، زاهدان، فارس، خراسان جنوبی و …، که بیشترین درگیری با مشکلات حاشیه‌نشینی را داشتند مورد اجرای برنامه‌های بهسازی، توانمندسازی و آموزش مهارت قرار گرفته‌اند.

آن طور که مجید روستا، عضو هیات مدیره شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی عنوان کرده، زنان در این مناطق یکی از اولویت‌های طرح توانمندسازی و آموزش و کارآفرینی قرار دارند.

 به گفته او؛ در این مناطق از طریق نهادسازی مردمی، نیازسنجی برای مهارت‌آموزی به ساکنان این مناطق به ویژه زنان صورت می‌گیرد.

ایجاد کارگاه مشاغل خانگی در مناطق حاشیه‌ای و محروم استان فارس از جمله سهل‌آباد، یکی از اقداماتی است که هدف از آن مهارت آموزی به زنان به خصوص زنان در معرض آسیب و سرپرست خانوار بوده است.

برگزاری کارگاههای توانمندسازی صنایع دستی در مناطق حاشیه‌ای سنندج از دیگر بخش‌هایی است که به آموزش زنان و اشتغالزایی برای آنها از طریق توانمندسازی می‌پردازد.

این کارگاه‌ها عمدتا باتوجه به بافت استانی و فروش کالاها در بازارهای استانی صورت می‌گیرد تا زنان بتوانند با ورود به حوزه تولید، بازاری برای فروش محصولات خود و کسب درآمد از این طریق داشته باشند.

اما این سیاست به همینجا محدود نمی‌شود و در قالب برنامه ششم توسعه نیز تکالیف و برنامه‌هایی عملیاتی برای دولت در این مناطق با تکیه بر ارتقای کیفی و اقتصادی مناطق حاشیه‌نشین دیده شده که براساس این برنامه سالانه بخشی از منابع می‌بایست در قالب اجرای طرح‌های توانمندسازی در مناطق محروم و حاشیه‌ای شهرها هزینه شود.

از آنجا که عمدتا جامعه هدف اصلی این طرح‌های توانمندسازی زنان با اولویت زنان سرپرست خانوار و در معرض آسیب است، می‌توان به ارتقای دانش و کارآفرینی در میان زنان ساکن در مناطق محروم و حاشیه‌نشین امیدوار بود.

به اشتراک بگذارید