Your address will show here +12 34 56 78

گفتگو

توانمندسازی تنها به معنای آموزش و مهارت‌آموزی به زنان سرپرست خانوار نیست چرا که باید به بازاری برای فروش تولیدات‌شان نیز فکر کرد.به نقل از روزنامه اعتماد،  زهرا کریمی، مشاور وزیر ت...

به نقل از روزنامه ایران و در مصاحبه با فعالان حوزه زنان، توانمندسازی زنان در اقتصاد ایران یکی از مباحث نه چندان قدیمی است که در سالهای طولانی جدی گرفته نشد و در سالهای اخیر، کم کم ...

آموزش خودباوری و اعتماد به نفس برای زنان، تولیدات صنایع دستی آنها را به محصولاتی قابل عرضه در بازار تبدیل می‌سازد.افسانه احسانی، رئیس هیات مدیره انجمن موسسه آوای طبیعت پایدار با اش...

فقر زنان در گفت و گو با نادر هوشمندیار:نباید زنان خودسرپرست را یک مصرف‌کننده صرف بار آورد اگر حمایت از زنان خودسرپرست تنها به حمایت مالی تحت عنوان افراد آسیب‌پذیر محدود شود، آ...

در گفت و گو با محمود جام ساز به بهانه کمپین هم سایه شو مطرح شد دولت اشتغال زنان سرپرست خانوار را ساماندهی کند مهارت آموزی به زنان سرپرست خانوار باید باتوجه به نیازهای بازار کا...

کارگاه های کاری کوچک، فضایی برای اشتغال زنان خودسرپرست تعاونی‌ها یکی از بخش‌های اقتصادی کشور به شمار می‌روند که به رقم سهم حداقلی خود، در برخی مناطق و استان‌ها توانستند تا حدو...

لزوم توانمندسازی زنان بهبودیافته برای بازگشت آنها به جامعهدر ایران هیچ آمار رسمی از تعداد زنان آسیب دیده و درگیر با معضلاتی چون بزه، اعتیاد، تن‌فروشی و … وجود ندارد؛ اما تمام...

در گفت و گو با يك جامعه شناس مطرح شدآموزش، زنان را از معرض آسیب‌های اجتماعی دور می‌کندزمانیکه زنان خودسرپرست تحت آموزش قرار بگیرند، قدرت گذران معیشت خود را میابند که این امر به طور...

به نقل از روزنامه جهان صنعت در گفتگو با مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم اهتمام دولت به توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، معتقد است در زمینه آموزش و مهارت‌آموزی این زنان ن...

 مهارت آموزی با نگاه به جوامع محلی و بومی صورت گیردمهارت و آموزشی که می‌تواند در شهر تهران به یک زن سرپرست خانوار داده شود الزاما مهارتی نیست که برای یک زن ساکن یک شهر کوچک شمالی ک...

PREVIOUS POSTSPage 1 of 2NO NEW POSTS