Your address will show here +12 34 56 78

گفتگو

آموزش زنان نباید به صورت معلم_شاگردی بوده و باید فضا برای حضور عملی افراد در جریان آموزش فراهم شود.امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس با تاکید بر اهمیت توانمندسازی و مهارت‌آموزی زنان...

حسین راغفر عنوان کرد:شیوع بیشتر فقر در میان خانوارهای با سرپرست زن دولت به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان ساختاری در کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی است تا جاییکه برخی کارشنا...

بر اساس سرشماری سال 95، 49 درصد جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند و در این روزهای نزدیک به انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری شاهد آن هستیم که برخی از نامزدها، مدعی افزایش تعداد ز...

 سال 1382 سندی تحت عنوان سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی در کشور به تصویب رسید که رویکرد اصلی این سند ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین و بافت‌های فرسوده کشور بود.ا...

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: حوزه زنان سرپرست خانوار مغفول واقع شده است به نحوی که قانون حمایتی خاصی برای زنان سرپرست خانوار نداریم.زهرا ساعی ضمن ابراز تاسف از عدم ح...

NO OLD POSTSPage 2 of 2NEXT POSTS