Your address will show here +12 34 56 78

یادداشت

 لیلا ارشدمددکار اجتماعی و مدیر خانه خورشیدزمانی‌که زنان بدون برخورداری از هرگونه مهارت برای ادامه زندگی و کسب درآمد به سرپرستان خانوار خود تبدیل می‌شوند عملا با مشکلاتی روبرو...

عنوان سـرپرست خانوار به یكی از اعضای خانوار كه در خانواده با این مسئولیت شناخته می‌شود اطلاق می‌شود. درصورتی كه اعضای خانوار قادر به تعیین سرپرست خود نباشند، مسن ترین عضو خانوار به...

 زنانی که نه الزاما به دلیل مرگ همسر یا طلاق سرپرست خانوار شده‌اند که بعضا دخترانی را نیز شامل می‌شود که به تنهایی زندگی کرده و حتی سرپرستی خواهران و برادران خود را برعهده دارند.بر...

در تمام سال‌های اخیر تاکید ما بر این بود که باید فضا برای بزرگتر شدن بخش‌خصوصی فراهم شود چرا که با بزرگتر شدن حوزه اختیارات بخش‌خصوصی، بخشی از مسئولیت از گردن دولت برداشته می‌شود. ...

با تشكيل نخستين مجلس قانونگذار شوراي اسلامي، قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست، آبان 1362 به تصويب رسيد كه البته روند قانون گذاري در اين زمينه طي سال هاي 1371، 1374، 1383 و 1387 ...

NO OLD POSTSPage 2 of 2NEXT POSTS