Your address will show here +12 34 56 78

اینجا همه‌ی ما #هم_سایه_ایم. دست به دست و سایه به سایه در کنار هم، به توانمند سازی زنان سرپرست خانوار سرزمینمان می‌اندیشیم. چرا که باور داریم دانش و آگاهی، بزرگترین سرمایه برای توانمندسازی هر انسان است.

کمپین #هم_سایه_شو با پایان یافتن ماه رمضان، در فضای آنلاین همچنان ادامه دارد.

شما می‌توانید از سایه‌های خود عکس بگیرید و با هشتگ #هم_سایه_شو در اینستاگرام خود منتشر کنید. بابت هرپست منتشر شده در اینستاگرام با هشتگ مربوطه، مبلغ 7000 تومان به رقم بالا اضافه خواهد شد.

این شمارشگر نشان دهنده‌ی میزان مشارکت شما در این کمپین است.

تومان
آخرین به‌روزرسانی: 20 تیر

یکی از مهم‌ترین ارکان زندگی اجتماعی در دنیای امروز، داشتن باور به نقش هر فرد در بهبود شرایط جامعه است. زندگی هر فرد، متعلق به کل جامعه است و ما وظیفه داریم به عنوان جزوی از جامعه تمام تلاشمان را برای بهبود آن انجام دهیم. چرا که ما باور داریم وظیفه حمایت از یکدیگر، اصلی ترین وظیفه هر کدام از افراد جامعه است.

در همین راستا، برند پریل؛ با اختصاص بخشی از عواید فروش محصولات خود، تلاش می‌کند تا با کمک در قالب آموزش حرفه و اشتغال‌زایی برای زنان سرپرست خانوار، گامی موثر در کاهش معضلات اجتماعی و اقتصادی این بخش از جامعه بردارد.

به باور ما، مسئولیت اجتماعی یک وظیفه است، وظیفه‌ای که هر ایرانی باید به آن اعتقاد داشته باشد.

گفت‌وگو

لزوم توانمندسازی زنان بهبودیافته برای بازگشت آنها به جامعهدر ایران هیچ آمار رسمی از تعداد زنان آسیب دیده و درگیر با معضلاتی چون بزه، اعتیاد، تن‌فروشی و … وجود ندارد؛ اما تمام...

در گفت و گو با يك جامعه شناس مطرح شدآموزش، زنان را از معرض آسیب‌های اجتماعی دور می‌کندزمانیکه زنان خودسرپرست تحت آموزش قرار بگیرند، قدرت گذران معیشت خود را میابند که این امر به طور...

به نقل از روزنامه جهان صنعت در گفتگو با مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم اهتمام دولت به توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، معتقد است در زمینه آموزش و مهارت‌آموزی این زنان ن...

PREVIOUS POSTSPage 3 of 5NEXT POSTS

خبر

یادداشت

جایگاه زنان سرپرست خانوار در برنامه‌های اجرایی کجاست؟ تغییر وضعیت سرپرستان خانوار همواره در وضعیت معیشت و اقتصاد خانوارها اثرگذار بوده است. براساس برآوردهای آماری زمانی‌که سرپ...

 زهرا صفریمدیر موسسه خیریه یاوری سبزیکی از مسائلی که همواره در خصوص زنان سرپرست خانوار مطرح می‌شود آن است که بسیاری از زنان بعد از تبدیل شدن به سرپرست به دامنه فقر اقتصادی وار...

راهكاري به نام جلب مشاركت اقتصادي زناندکتر شیرین احمدنیاجامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطباییعضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایراننسبت زنان سرپرست خانوار در ایران طبق ...

PREVIOUS POSTSPage 3 of 5NEXT POSTS

عکس هشت

pic8

عکس هفت

pic7

عکس5

pic5

عکس6

pic6

عکس3

Pic3

عکس4

pic4

عکس1

Pic1

عکس2

Pic2

خیریه های همکار و مجری در طرح کمپین #هم_سایه_شو